Sidebar

เสวนาศิลปกรรมร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน และการแสดงนิทรรศการเครือข่ายศิลปะ

วันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 19 ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เสวนาศิลปกรรมร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน และการแสดงนิทรรศการเครือข่ายศิลปะ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

การจัดโครงการ เสวนาศิลปกรรมร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน และการแสดงนิทรรศการเครือข่ายศิลปะ ในครั้งนี้ เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านทัศนศิลป์สำหรับครูและนักเรียนในเครือข่ายทางด้านศิลปะ และจัดเสวนาถ่ายทอดความรู้ศิลปกรรมร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากความสามารถในวงการศิลปะ อาทิเช่น อาจารย์ประทีป คชบัว ศิลปินเซอร์เรียลลิสม์ , นายธนา ปรางค์นวรัตน์ บรรณาธิการเลาะแม็กกาซีน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเสวนาศิลปกรรมร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และคุณครูเป็นจำนวนมาก

เสวนาศิลปกรรมร่วมสมัยในยุคปัจจุบันฯ

เสวนาศิลปกรรมร่วมสมัยในยุคปัจจุบันฯ

เสวนาศิลปกรรมร่วมสมัยในยุคปัจจุบันฯ

 

ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


ปฏิทินการศึกษา

Social Media