สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2558

E-mail Print PDF

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) (เทียบโอนเรียน 3 ปี)
(1) รับผู้จบ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร หรือคอมพิวเตอร์
(2) รับสมัครได้อีก 47 คน


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) (เรียน 4 ปี)
(1) รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
(2) รับสมัครได้อีก 16 คน

Last Updated on Sunday, 22 February 2015 11:30
 

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สมัครอีเมลใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ให้บริการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

E-mail Print PDF

 

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดเรียงความอุดมศึกษา กองทุนประกันชีวิต (Life Insurance Fund) หมดเขต 31 มีนาคม 2558

E-mail Print PDF

Last Updated on Friday, 06 March 2015 03:36
 

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์

E-mail Print PDF

คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

 

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อไปเรียนภาษาอังกฤษหลัก ณ Bell Cambridge English School ประเทศสหราชอาณาจักร ฟรีค่าเล่าเรียนเรียน ค่าเครื่องบิน วีซ่า ค่าเดินทางในสหราชอาณาจักร ค่าที่พัก อาหาร และค่าใช้จ่ายรายวัน หมดเขตวันที่ 30 เมษายน 2558

E-mail Print PDF

 

ขั้นตอนการสอบเพื่อแก้ I รายวิชา 5584904 สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 2 ภาคเรียนที่ 1/2557

E-mail Print PDF


 1. นักศึกษานัดหมายวันและเวลาสอบกับอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่เป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน (ไม่รวมอาจารย์ที่ปรึกษา) พร้อมกับส่งรูปเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เท่านั้น ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่เป็นกรรมการตรวจสอบ วันที่และเวลาที่นักศึกษาสามารถเลือกสอบได้คือ วันที่ 12,19,26 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. เท่านั้น
 2. นักศึกษายื่นเอกสารขอสอบกับ ผศ.บรรณญัติ บริบูรณ์ อาจารย์ประจำรายวิชา พร้อมกับส่งรูปเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เท่านั้น
 3. กำหนดเวลาสอบสำหรับแต่ละกลุ่ม 25 นาที และตอบคำถาม 5 นาที
 4. หลังเสร็จสิ้นการสอบ นักศึกษาจะมีเวลาแก้ไขโครงงานและรูปเล่มปริญญานิพนธ์ประมาณ 30 วัน ก่อนส่งรูปเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ และ ผศ.บรรณญัติ ตรวจสอบ หลังจากนั้นอาจารย์ประจำรายวิชา จะได้ดำเนินการส่งผลการเรียนตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยในภาคเรียนที่ 2/2557
Last Updated on Sunday, 08 February 2015 08:40
 

หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

E-mail Print PDF

Last Updated on Wednesday, 11 February 2015 02:04
 
More Articles...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 14