สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2557

E-mail Print PDF

 • รับสมัครผู้ที่จบ ม.6 สายวิทย์-คณิต ปวช. หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคุม คอมพิวเตอร์ สื่อสาร โทรคมนาคม หรือผู้ที่จบ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคุม คอมพิวเตอร์ สื่อสาร โทรคมนาคม (ปวส. เรียน 4 ปี เทียบโอนรายวิชาได้ จำนวนรายวิชาจะน้อยกว่า ม.6 ปวช. ที่เรียน 4 ปี)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) ปรับปรุง พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ไม่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร จึงไม่สามารถสมัครสอบขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) จากสภาวิศวกรได้
Last Updated on Saturday, 15 March 2014 10:04
 

นายเสถียร ประสาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเป็นตัวแทนภาคตะวันออก-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันการออกแบบและสร้างหุ่นยน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

E-mail Print PDF

CLICK...อ่านรายละเอียด

Last Updated on Sunday, 16 March 2014 23:01
 

เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่

E-mail Print PDF

 

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2557

E-mail Print PDF

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี พรมหลวงศรี

E-mail Print PDF

คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี พรมหลวงศรี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 5/2557 จำนวน 73 อัตรา

E-mail Print PDF

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

E-mail Print PDF

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2557

Last Updated on Monday, 10 February 2014 14:15 Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 9