สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 1-25 พฤษภาคม 2557 นายเสถียร ประสาน เข้าร่วมการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย สำหรับเข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติ (IDC RoBoCon 2014) ในวันที่ 14-27 กรกฎาคม 2557 ณ Mohammadia School of Engineering (EMI), University Mohammed V-Agdal Rabat, Morocco

E-mail Print PDF


วันที่ 1-25 พฤษภาคม 2557 นายเสถียร ประสาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นตัวแทนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าค่ายและคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาไทยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับเข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติ (IDC RoBoCon 2014) ในวันที่ 14-27 กรกฎาคม 2557 ณ Mohammadia School of Engineering (EMI), University Mohammed V-Agdal Rabat, Morocco

Last Updated on Wednesday, 23 April 2014 03:21
 

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี พรมหลวงศรี

E-mail Print PDF

คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี พรมหลวงศรี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557

 

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2557

E-mail Print PDF

   

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 5/2557 จำนวน 73 อัตรา

E-mail Print PDF

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

E-mail Print PDF

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2557

Last Updated on Monday, 10 February 2014 14:15 Read more...
   
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 9