สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก "การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (RDC 2015)"

E-mail Print PDF

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิราวรรณ เขตสมัคร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  และเพื่อนร่วมทีมอีก 4 คน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันในโครงการ "การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (RDC 2015)" ได้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก  เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมการสร้างหุ่นยนต์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเวลา 15 วัน และเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

สมาชิกทีม "มังกร RC" ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก

(1) นางสาววิราวรรณ เขตสมัค: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(2) นายเกษมสันต์ เนตรนางรอง: วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
(3) นายรังสิมันต์ ชากุพล: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(4) นายวันชัย ศรีสวัสดิ์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
(5) นายเกรียงไกร แหวนเงิน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Last Updated on Friday, 08 May 2015 10:12
 

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (RDC 2015) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก

E-mail Print PDF

ขอเชิญร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (RDC 2015) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก วันที่ 3 - 8 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (รายชื่อนักศึกษาจากซ้ายไปขวา)
(1) นายธยวัช วงศ์ดี
(2) นายศุภกานต์ ญาณโรจน์วัฒนา
(3) นางสาววิราวรรณ เขตสมัคร
(4) นายโกเมนทร์ พรมสอน
(5) นายเสถียร ประสาน

Last Updated on Friday, 08 May 2015 10:06
 

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2558 (www.studentloan.or.th)

E-mail Print PDF

นักศึกษาที่ไม่ย้ายสถานศึกษาทั้งผู้กู้รายเก่าและและรายใหม่ ชั้นปีที่ 2-5 ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมในภาคเรียนที่ 1/2558 และมีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ให้ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้

Last Updated on Thursday, 23 April 2015 12:07
   

ภาพบรรยากาศงานบายเนียร์ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

E-mail Print PDF

Last Updated on Thursday, 23 April 2015 12:08
 

ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา(กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2558

E-mail Print PDF

 

ขอเชิญทุกท่านสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสอบถามสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

E-mail Print PDF

ท่านคิดว่าปัจจัยที่มีผลมากที่สุดต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คือข้อใด

Last Updated on Sunday, 22 March 2015 05:54
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 16