สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (RDC 2015) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก

E-mail Print PDF

ขอเชิญร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (RDC 2015) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก วันที่ 3 - 8 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (รายชื่อนักศึกษาจากซ้ายไปขวา)
(1) นายธยวัช วงศ์ดี
(2) นายศุภกานต์ ญาณโรจน์วัฒนา
(3) นางสาววิราวรรณ เขตสมัคร
(4) นายโกเมนทร์ พรมสอน
(5) นายเสถียร ประสาน

Last Updated on Sunday, 03 May 2015 07:17
 

ภาพบรรยากาศงานบายเนียร์ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

E-mail Print PDF

Last Updated on Thursday, 23 April 2015 12:08
 

ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา(กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2558

E-mail Print PDF

 

ขอเชิญทุกท่านสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสอบถามสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

E-mail Print PDF

ท่านคิดว่าปัจจัยที่มีผลมากที่สุดต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คือข้อใด

Last Updated on Sunday, 22 March 2015 05:54
 

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2558 (www.studentloan.or.th)

E-mail Print PDF

นักศึกษาที่ไม่ย้ายสถานศึกษาทั้งผู้กู้รายเก่าและและรายใหม่ ชั้นปีที่ 2-5 ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมในภาคเรียนที่ 1/2558 และมีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ให้ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้

Last Updated on Thursday, 23 April 2015 12:07
   

2 เมษายน 2558 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 61 รูป ณ บริเวณหน้าทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี

E-mail Print PDF

Last Updated on Friday, 20 March 2015 02:39
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 16