สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญ ครู บุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ "อบรมการใช้เครื่องมือวัดและการเขียนแบบทางไฟฟ้าสำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย"

E-mail Print PDF

อบรมวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์การศึกษาสามพร้าว)

ค่าลงทะเบียน 100 บาท/ท่าน (สามารถนำไปเบิกคืนได้ตามระเบียบราชการ)

(1) คลิก...ดาวน์โหลดใบสมัคร

(2) คลิก...เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์

(3) คลิก...อ่านกำหนดการและหัวข้ออบรม

(4) ไฟล์เค้าร่าง Microsoft PowerPoint ของการอบรม

ช่องทางของการส่งใบสมัคร

(1) โทรสาร : 042-221978 ระบุชื่อผู้รับ อ.บรรณญัติ บริบูรณ์ โทร 042-211040 ต่อ 8616, 083-3379976
(2) อีเมล อ.บรรณญัติ บริบูรณ์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
(3) ลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.udru.ac.th/electronics/
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ (รับได้อีก 19 ท่าน)
 1. อ.ปัญจมา ศรีบุญเรือง : โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
 2. อ.จักรกฤษ วงษ์ชาลี : โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
 3. อ.นราดล นวลมณี : โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา จ.สกลนคร
 4. อ.ปัญญารัตน์ ผุยลานวงค์ : โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา จ.สกลนคร
 5. อ.ทรงวุฒิ ยลถนอม : โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
 6. อ.ชาตรี ขุนภักดี : โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
 7. อ.พาที วงค์กวานกรม : โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ จ.อุดรธานี
 8. อ.ไพฑูรย์ สุริยะศรี : โรงเรียนโพธิแสนวิทยา จ.สกลนคร
 9. อ.ปุญญพัฒน์ ชาปากดี : โรงเรียนโพธิแสนวิทยา จ.สกลนคร
10. อ.ศักดิ์ศรี นาชัย : โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา จ.อุดรธานี
11. อ.สุุทธิพล การดี : โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม จ.อุดรธานี
12. อ.อดิศักดิ์ พงษ์พันนา : โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร
13. อ.ทศพณ ทองแย้ม : โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
14. อ.สุรสิทธิ์ ชารีกัน : โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จ.อุดรธานี
15. อ.สุรพันธ์ ประพันธ์พจน์ : โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จ.อุดรธานี
16. อ.ประภา คำวัง : โรงเรียนเสอเพลอวิทยาคม จ.อุดรธานี
11. อ.สุุทธิพล การดี : โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม จ.อุดรธานี
10. อ.ศักดิ์ศรี นาชัย : โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา จ.อุดรธานี
11. อ.สุุทธิพล การดี : โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม จ.อุดรธานี
Last Updated on Tuesday, 22 July 2014 09:26
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2558 หมดเขต วันที่ 30 กันยายน 2557

E-mail Print PDF

...CLICK

Last Updated on Friday, 18 July 2014 19:51
 

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 54) สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย หมดเขต 15 สิงหาคม 2557

E-mail Print PDF

...CLICK

Last Updated on Tuesday, 15 July 2014 10:08
 

Transmission and Distribution System

E-mail Print PDF

วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2557 อ.บรรณญัติ บริบูรณ์ เข้าร่วมอบรม “Transmission and Distribution System” ที่สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

Last Updated on Thursday, 10 July 2014 04:00 Read more...
 

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 55) สมัครเข้าฝึกงานที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หมดเขต 31 กรกฎาคม 2557

E-mail Print PDF

...CLICK

Last Updated on Tuesday, 15 July 2014 10:08
 

โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพวิศวกรอาเซียน

E-mail Print PDF

วันที่ 7 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพวิศวกรอาเซียน ณ ห้อง 17208 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Last Updated on Thursday, 10 July 2014 03:57
 

Substation Equipment and Protective Relaying

E-mail Print PDF

วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2557 อ.บรรณญัติ บริบูรณ์ เข้าร่วมอบรม “Substation Equipment and Protective Relaying” ที่สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

Last Updated on Thursday, 10 July 2014 04:01 Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 10