Black Ribbon


ข่าวดีสำหรับศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติที่ต้องการเป็น "ข้าราชการครู"

  • Category: News
  • Published: Tuesday, 30 January 2018 17:19
  • Written by Super User
  • Hits: 179

คุรุสภาร่วมกับ 46 มหาวิทยาลัย (รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี) เปิดอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ฝึกอบรมระหว่างเดือน มกราคม - กรกฎาคม พ.ศ.2561...คลิก

คณาจารย์ ศิษย์พี่ ศิษย์เพื่อน และศิษย์น้อง ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปไม่มีวันกลับของ เอฟโฟว์ – นายเกรียงไกร ปิติโซ ศิษย์เก่ารหัส 54041301126

  • Category: News
  • Published: Saturday, 23 December 2017 15:48
  • Written by Super User
  • Hits: 102

คณาจารย์ ศิษย์พี่ ศิษย์เพื่อน และศิษย์น้อง สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัย ต่อการจากไปไม่มีวันกลับของ เอฟโฟว์ – นายเกรียงไกร ปิติโซ ศิษย์เก่ารหัส 54041301126 ขอให้นายพักผ่อนอยู่ในภพภูมิสุขคตินะครับเอฟโฟว์