Black Ribbon


ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

 • Category: News
 • Published: Friday, 07 September 2018 06:22
 • Written by Super User
 • Hits: 9

 

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เปิดให้บริการผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ที่ตั้ง: อาคารวิศวกรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว 234 หมู่ 12 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 

โทรศัพท์: 042-211040 - 59 ต่อ 3653, 3652, 095-6608035 

โทรสาร: 042-221978 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

เว็บไซต์: https://sites.google.com/view/skaudru/ 

Facebook: https://www.facebook.com/ska.udru/

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ ได้รับประกาศเกียรติบัตร ประจำปี 2561 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 • Category: News
 • Published: Thursday, 30 August 2018 20:59
 • Written by Super User
 • Hits: 15

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับประกาศเกียรติบัตร ประจำปี 2561 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 1. นายคมชาญ คำยอง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงาน "หุ่นยนต์หมอนทองกับก้านยาว * รัชกาลที่ 9 กับการเกษตร" การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
 2. นายนันทวุธ ทินราช เข้ารอบชิงชนะเลิศ ผลงาน "แขนเทียมควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์" รางวลัลเจ้าฟ้าไอที รัตนสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 11
 3. นายชัยวัฒน์ คำมีอ่อน เข้ารอบชิงชนะเลิศ ผลงาน "แขนเทียมควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์" รางวลัลเจ้าฟ้าไอที รัตนสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 11

นายชัยวัฒน์ คำมีอ่อน ได้รับรางวัลการประกวดระดับเหรียญทองแดง ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)

 • Category: News
 • Published: Monday, 13 August 2018 07:54
 • Written by Super User
 • Hits: 19

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายชัยวัฒน์ คำมีอ่อน (พี่ต๋องแต๋ง) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ระดับเหรียญทองแดง จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ "ปิ้บ ปิ้บ กระพริบเตือนน้ำเกลือใกล้หมด" ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยสิ่งประดิษฐ์นี้ นายชัยวัฒน์พัฒนาร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี https://www.facebook.com/thong.kud/videos/1711543688904671/?hc_location=ufi

ประกาศกำหนดการนักศึกษาโครงการพิเศษ พบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

 • Category: News
 • Published: Friday, 06 July 2018 06:58
 • Written by Super User
 • Hits: 58

ขอให้นักศึกษาโครงการพิเศษที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.บรรณญัติ บริบูรณ์ วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น. ณ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาคารวิศวกรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง EN1307

 1. 61201301101 นายมรุพงศ์ สองทอง
 2. 61201301102 นายทวีศักดิ์ ศรีชัยมูล
 3. 61241301101 นายวินัย นนทฤทธิ์
 4. 61241301102 นายชัชวาล ทันประโยชน์
 5. 61241301103 นายวรวิทย์ สรรพวุธ
 6. 61241301104 นางสาวสุพรรณาลักษ์ มานันที
 7. 61241301105 นางสาวศริญญา บุญแสนแผน
 8. 61241301201 นายชวกร พรศักดา
 9. 61241301202 นายณัฐวุฒิ วงศ์สามารถ

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาโทร 095-6608035

10 สิงหาคม 2561 - โครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

 • Category: News
 • Published: Friday, 10 August 2018 21:25
 • Written by Super User
 • Hits: 22

บรรยากาศโครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น. ห้อง EN1305 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติฯ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)

ทีมนักศึกษาสาขาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัล The Best Design ในโครงการการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (RDC2018) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก

 • Category: News
 • Published: Sunday, 27 May 2018 10:31
 • Written by Super User
 • Hits: 76

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเแสดงความชื่นชมและยกย่อง

 1. นายณัฐวุฒิ อ่วมเสือ (ต็อป)
 2. นายปฏิวัติ อินทวงศ์ (ตั้ม)
 3. นายวัชระ ศรีสงภา (โต้ง) 

ที่เข้าร่วมโครงการการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Robot Design Contest: RDC2018) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 22 - 27 พฤษภาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา สร้างชื่อเสียงให้กับสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และขอแสดงความยินดีกับ 

 1. นายณัฐวุฒิ อ่วมเสือ และสมาชิกทุกคนในกลุ่มมังกรไฟจ้า ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1"
 2. นายวัชระ ศรีสงภา และสมาชิกทุกคนในกลุ่มมังกรอวกาศ ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2" และ "รางวัล The Best Design"

โดย นายณัฐวุฒิ อ่วมเสือ และ นายวัชระ ศรีสงภา ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก เข้าร่วมโครงการการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Robot Design Contest: RDC2018) ระดับประเทศ ในวันที่ 4 - 23 มิถุนายน 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (Sirindhorn Science Home) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ.ปทุมธานี

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมควร ศรีสวัสดิ์ ว่าที่มหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)

 • Category: News
 • Published: Saturday, 05 May 2018 13:15
 • Written by Super User
 • Hits: 84

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมควร ศรีสวัสดิ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติรุ่นที่ 1 ที่สอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในวาระโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตรตรัย ดลบันดาลให้คุณสมควรพร้อมด้วยครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป เทอญ