Black Ribbon


สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (เพิ่มเติม)ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มกราคม 2562

 • Category: News
 • Published: Thursday, 18 October 2018 05:55
 • Written by Super User
 • Hits: 279

รหัสสาขา: 1031 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ

รับสมัครผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือ ปวช. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ไฟฟ้ากาลัง วัดคุม คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

รหัสสาขา: 6301 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ (เทียบโอน) 

รับสมัครผู้จบ ปวส. หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือ ปวช. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ไฟฟ้ากาลัง วัดคุม คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ขั้นตอนการสมัคร

........๑. ศึกษาข้อมูล ตรวจสอบคุณสมบัติ และกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://tcas.udru.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

........๒. พิมพ์ใบสมัครออกมาติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย และนำไปชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร พร้อมส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้

................๑) ชำระค่าธรรมเนียมด้วยตนเองที่งานคลัง ส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัครที่งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

................๒) ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางธนาคารตามที่ระบุไว้ตอนท้ายของใบสมัคร และส่งใบสมัครหลักฐานประกอบการสมัคร และสลิปการโอนเงิน มาทางไปรษณีย์ (ไม่รับธนาณัติ)

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

 • Category: News
 • Published: Friday, 07 September 2018 06:22
 • Written by Super User
 • Hits: 29

 

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เปิดให้บริการผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ที่ตั้ง: อาคารวิศวกรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว 234 หมู่ 12 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 

โทรศัพท์: 042-211040 - 59 ต่อ 3653, 3652, 095-6608035 

โทรสาร: 042-221978 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

เว็บไซต์: https://sites.google.com/view/skaudru/ 

Facebook: https://www.facebook.com/ska.udru/

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ ได้รับประกาศเกียรติบัตร ประจำปี 2561 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 • Category: News
 • Published: Thursday, 30 August 2018 20:59
 • Written by Super User
 • Hits: 38

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับประกาศเกียรติบัตร ประจำปี 2561 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 1. นายคมชาญ คำยอง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงาน "หุ่นยนต์หมอนทองกับก้านยาว * รัชกาลที่ 9 กับการเกษตร" การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
 2. นายนันทวุธ ทินราช เข้ารอบชิงชนะเลิศ ผลงาน "แขนเทียมควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์" รางวลัลเจ้าฟ้าไอที รัตนสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 11
 3. นายชัยวัฒน์ คำมีอ่อน เข้ารอบชิงชนะเลิศ ผลงาน "แขนเทียมควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์" รางวลัลเจ้าฟ้าไอที รัตนสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 11

นายชัยวัฒน์ คำมีอ่อน ได้รับรางวัลการประกวดระดับเหรียญทองแดง ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)

 • Category: News
 • Published: Monday, 13 August 2018 07:54
 • Written by Super User
 • Hits: 39

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายชัยวัฒน์ คำมีอ่อน (พี่ต๋องแต๋ง) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ระดับเหรียญทองแดง จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ "ปิ้บ ปิ้บ กระพริบเตือนน้ำเกลือใกล้หมด" ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยสิ่งประดิษฐ์นี้ นายชัยวัฒน์พัฒนาร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี https://www.facebook.com/thong.kud/videos/1711543688904671/?hc_location=ufi

ประกาศกำหนดการนักศึกษาโครงการพิเศษ พบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

 • Category: News
 • Published: Friday, 06 July 2018 06:58
 • Written by Super User
 • Hits: 89

ขอให้นักศึกษาโครงการพิเศษที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.บรรณญัติ บริบูรณ์ วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น. ณ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาคารวิศวกรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง EN1307

 1. 61201301101 นายมรุพงศ์ สองทอง
 2. 61201301102 นายทวีศักดิ์ ศรีชัยมูล
 3. 61241301101 นายวินัย นนทฤทธิ์
 4. 61241301102 นายชัชวาล ทันประโยชน์
 5. 61241301103 นายวรวิทย์ สรรพวุธ
 6. 61241301104 นางสาวสุพรรณาลักษ์ มานันที
 7. 61241301105 นางสาวศริญญา บุญแสนแผน
 8. 61241301201 นายชวกร พรศักดา
 9. 61241301202 นายณัฐวุฒิ วงศ์สามารถ

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาโทร 095-6608035

10 สิงหาคม 2561 - โครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

 • Category: News
 • Published: Friday, 10 August 2018 21:25
 • Written by Super User
 • Hits: 39

บรรยากาศโครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น. ห้อง EN1305 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติฯ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)