Black Ribbon


ทีมนักศึกษาสาขาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัล The Best Design ในโครงการการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (RDC2018) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก

 • Category: News
 • Published: Sunday, 27 May 2018 10:31
 • Written by Super User
 • Hits: 13

  

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเแสดงความชื่นชมและยกย่อง

 1. นายณัฐวุฒิ อ่วมเสือ (ต็อป)
 2. นายปฏิวัติ อินทวงศ์ (ตั้ม)
 3. นายวัชระ ศรีสงภา (โต้ง) 

ที่เข้าร่วมโครงการการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Robot Design Contest: RDC2018) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 22 - 27 พฤษภาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา สร้างชื่อเสียงให้กับสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และขอแสดงความยินดีกับ 

 1. นายณัฐวุฒิ อ่วมเสือ และสมาชิกทุกคนในกลุ่มมังกรไฟจ้า ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1"
 2. นายวัชระ ศรีสงภา และสมาชิกทุกคนในกลุ่มมังกรอวกาศ ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2" และ "รางวัล The Best Design"

โดย นายณัฐวุฒิ อ่วมเสือ และ นายวัชระ ศรีสงภา ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก เข้าร่วมโครงการการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Robot Design Contest: RDC2018) ระดับประเทศ ในวันที่ 4 - 23 มิถุนายน 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (Sirindhorn Science Home) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ.ปทุมธานี

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครผู้จบ ม.6 ปวช. และ ปวส. เข้าเรียน รอบรับตรงอิสระ สมัครวันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561

 • Category: News
 • Published: Monday, 14 May 2018 23:10
 • Written by Super User
 • Hits: 52

 

เมื่อเทคโนโลยีของโลกเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันอยู่ตลอดเวลา บัณฑิตสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ จึงเลือกประกอบอาชีพได้หลากหลายขึ้น ทั้งการเป็นวิศวกรโดยปริยาย และยังสามารถสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูได้อีกทางหนึ่ง

จากการประกาศรับรองคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงส่งผลให้บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ต้องการเป็นครูช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สามารถสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการครู เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการขับเคลื่อนปะเทศไทย 4.0 โดยไม่มีเงื่อนไขติดขัดใด ๆ ทั้งสิ้น

คุณวุฒิสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง และสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูได้

 1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง: ที่ ศธ 0206.6/1140 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555
 2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง: ที่ ศธ 0206.6/1194 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
 3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / อยู่ในระหว่างการรับรองจาก ก.ค.ศ.

ตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ได้ที่ http://qualification60.otepc.go.th/login.php

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครผู้จบ ม.6 ปวช. และ ปวส. เข้าเรียน รอบรับตรงอิสระ สมัครวันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561 สมัครอออนไลน์ที่ http://tcas.udru.ac.th/

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ: การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้ามอเตอร์กระแสตรงและกระแสสลับ ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556

 • Category: News
 • Published: Friday, 25 May 2018 03:34
 • Written by Super User
 • Hits: 14

กำหนดการอบรม: 25 – 29 มิถุนายน 2561 และ 2 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ อาคารวิศวกรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)

รายละเอียด: 

 • รับสมัครเพียง 21 คน
 • ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

หัวข้อการอบรม

 • พื้นฐานเกี่ยวกับแรงดัน กระแส และกำลัง ของมอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์กระแสสลับเฟสเดียวและสามเฟส
 • สายไฟและทางเดินสาย
 • อุปกรณ์ป้องกัน
 • การคำนวณโหลดและขนาดสายไฟฟ้าสำหรับวงจรย่อย วงจรป้อน และวงจรประธาน
 • การคำนวณโหลดและขนาดสายไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์กระแสสลับเฟสเดียวและสามเฟส
 • ปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์กระแสสลับเฟสเดียวและสามเฟส ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556

รับสมัครวันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น...คลิกเพื่อสมัคร

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ: การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556

 • Category: News
 • Published: Friday, 25 May 2018 03:29
 • Written by Super User
 • Hits: 20

กำหนดการอบรม: 19 – 24 มิถุนายน 2561 ณ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ อาคารวิศวกรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)

รายละเอียด: 

 • รับสมัครเพียง 21 คน
 • ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

หัวข้อการอบรม

 • พื้นฐานเกี่ยวกับแรงดัน กระแส และกำลัง ของระบบไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียวและสามเฟส
 • สายไฟและทางเดินสาย
 • อุปกรณ์ป้องกัน
 • การคำนวณโหลดและขนาดสายไฟฟ้าสำหรับวงจรย่อย วงจรป้อน และวงจรประธาน
 • การคำนวณโหลดและขนาดสายไฟฟ้าสำหรับระบบแสงสว่างและเต้ารับ
 • ปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556

รับสมัครวันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น...คลิกเพื่อสมัคร

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมควร ศรีสวัสดิ์ ว่าที่มหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)

 • Category: News
 • Published: Saturday, 05 May 2018 13:15
 • Written by Super User
 • Hits: 26

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมควร ศรีสวัสดิ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติรุ่นที่ 1 ที่สอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในวาระโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตรตรัย ดลบันดาลให้คุณสมควรพร้อมด้วยครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป เทอญ

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATF) รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา 25,000 บาท

 • Category: News
 • Published: Wednesday, 18 April 2018 02:40
 • Written by Super User
 • Hits: 38

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATF) รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา 25,000 บาท สมัครวันนี้ - 14 สิงหาคม 2561 ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ม.ใน) โทร 0 4221 1040 - 59 ต่อ 1606 สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังนี้

 1. ขาคแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกเทอม 2.80 ขึ้นไป 
 3. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษดี (เกรดเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษมากกว่า 3.00
 4. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาชนิดอื่นอยู่แล้ว
 6. ต้องเป็นผู้ที่พร้อมจะเสียสละเวลาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อพัฒนท้องถิ่นของตนเอง Read more: มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATF) รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา 25,000 บาท