Black Ribbon


ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ ทุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมโครงการ "การประกวดร้องเพลงรณรงค์ต่อต้านการใช้สารเสพติดและลดอุบัติเหตุบนถนน" รับสมัครวันนี้ - 11 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น

  • Category: News
  • Published: Tuesday, 30 January 2018 08:41
  • Written by Super User
  • Hits: 89

Pin It