hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 11 เมษายน 2562 

APPLICATION FOR EMPLOYMENT / ใบสมัครงาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 02:19 น.
 

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2019 เวลา 01:52 น.
 

การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์

การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
(ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 07:55 น.
 

แบบสรุปผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบสรุปผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 มกราคม 2019 เวลา 08:29 น.