hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งวิชาการ
(จำนวน 2 อัตรา)
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(ตามประกาศรับโอน ลงวันที่  9 มิถุนายน 2559)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 30 มิถุนายน 2559 (ดูรายละเอียดตามไฟล์ประกาศด้านล่างนี้)

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
ตำแหน่งวิชาการ (จำนวน 19 อัตรา)
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2559 (รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบ)


แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 05 มิถุนายน 2016 เวลา 02:13 น.
 

ยินดีต้อนรับ