hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (จำนวน 2 อัตรา)
ตำแหน่งวิชาการ

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(ตามประกาศรับโอน ลงวันที่  14  มกราคม  2559)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 มกราคม 2016 เวลา 04:32 น.
 

ยินดีต้อนรับ