hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ข่าวการรับสมัครบุคลากร (ตำแหน่งนิติกร)

ข่าวการรับสมัครบุคลากร

ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา

APPLICATION FOR EMPLOYMENT / ใบสมัครงาน

โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารแนบ

 

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย)

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย)
(ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562)

 

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2019 เวลา 01:52 น.
 

แบบสรุปผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบสรุปผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 มกราคม 2019 เวลา 08:29 น.