hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี New
- คณะครุศาสตร์
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

 

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี New
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

 

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ New
- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2018 เวลา 02:29 น.
 

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

Attachments:
Download this file (201802131618.pdf)ประกาศรายชื่อ[ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนฯ]7383 Kb
Download this file (201802151000.pdf)อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม[ ]1609 Kb
Download this file (201802151002.pdf)ใบสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ[ ]147 Kb
Download this file (201802281740.pdf)ประกาศรายชื่อ[ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง (ผู้สมัคร)]736 Kb
Download this file (201803141447.pdf)การถอนชื่อผู้สมัคร[การถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง]83 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2018 เวลา 05:43 น.
 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสารตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2018 เวลา 00:50 น.
 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสารตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2018 เวลา 00:49 น.
 

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่านรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 14 มีนาคม 2018 เวลา 00:38 น.
 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (จำนวน 1 อัตรา)
สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งค์ด้านล่าง)