hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 4/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
เพื่อปฏิบัติงาน  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (บึงกาฬ)
(ตามประกาศรับสมัครครั้งที่ 4/2558 ลงวันที่  30  มีนาคม  2558)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2015 เวลา 02:45 น.
 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี
(ตามประกาศรับสมัครครั้งที่ 5/2558 ลงวันที่  22  พฤษภาคม  2558)

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2015 เวลา 00:59 น.
 

Latest News