hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งวิชาการ
(จำนวน 1 อัตรา)
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(ตามประกาศรับโอน ลงวันที่  2 สิงหาคม 2559)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม - 15 กันยายน  2559 (ดูรายละเอียดตามไฟล์ประกาศด้านล่างนี้)

 

ยินดีต้อนรับ