hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (รอบที่ 5)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งวิชาการ
(จำนวน 1 อัตรา)
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(ตามประกาศรับโอน ลงวันที่  23 กันยายน 2559)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 25 ตุลาคม  2559 (ดูรายละเอียดตามไฟล์ประกาศด้านล่างนี้)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016 เวลา 03:13 น.
 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ) ครั้งที่ 3/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ)
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (จำนวน 2 อัตรา)
สังกัดกองกลาง  สำนักงานอธิการบดี

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2559 (รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016 เวลา 03:00 น.
 

ยินดีต้อนรับ