hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 11/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
เพื่อปฏิบัติงาน  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(ตามประกาศรับสมัครครั้งที่  11/2557 ลงวันที่   20  พฤศจิกายน   2557)

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2014 เวลา 05:29 น.
 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภทวิชาการ
จำนวน 2 อัตรา

เพื่อช่วยปฏิบัติงานในฝ่ายออกแบบ  สังกัดกองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(ตามประกาศรับสมัครครั้งที่  12/2557 ลงวันที่   12  ธันวาคม   2557)
รับสมัครตั้งแต่วันที่  15  ธันวาคม  2557 - 6 มกราคม  2557 (รับสมัครวันจันทร์ - อาทิตย์ /ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ไม่เปิด))

  APPLICATION FOR EMPLOYMENT / ใบสมัครงาน dowload

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
สังกัดกองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(ตามประกาศรับสมัครลงวันที่  3  ธันวาคม  2557)
รับสมัครตั้งแต่วันที่  15  ธันวาคม  2557 - 6 มกราคม  2557 (รับสมัครวันจันทร์ - อาทิตย์ /ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ไม่เปิด))

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2014 เวลา 05:22 น.