hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน)

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน)

APPLICATION FOR EMPLOYMENT / ใบสมัครงาน

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เขียนแบบ และสถาปนิก

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เขียนแบบ และสถาปนิก

APPLICATION FOR EMPLOYMENT / ใบสมัครงาน

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

กำหนดการนำจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560

กำหนดการนำจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

ข่าว ปขมท. ครั้งที่ 3 (ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561)

ข่าว ปขมท. ครั้งที่ 3 (ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561)

http://nhesse3.udru.ac.th/

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2018 เวลา 03:58 น.
 

การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2018 เวลา 02:11 น.