hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู (สังคมศึกษา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งครู (สังคมศึกษา)
สังกัดโรงเรียนสาธิต   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งวิชาการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สังกัดกองกลาง  สำนักงานอธิการบดี

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2016 เวลา 04:45 น.
 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
ตำแหน่งครู (สังคมศึกษา)
สังกัดโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2559 (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ)

donwload ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

 

แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ รอบที่ 4

แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ รอบที่ 4
ปีงบประมาณ 2560 - 2563

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 ตุลาคม 2016 เวลา 03:32 น.
 

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (รอบที่ 5)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งวิชาการ
(จำนวน 1 อัตรา)
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(ตามประกาศรับโอน ลงวันที่  23 กันยายน 2559)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 25 ตุลาคม  2559 (ดูรายละเอียดตามไฟล์ประกาศด้านล่างนี้)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016 เวลา 03:13 น.
 

ยินดีต้อนรับ