hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ข่าวการรับสมัครงาน

ข่าวการรับสมัครงาน (สายวิชาการ) จำนวนหลายอัตรา
โปรดคลิกดูรายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 04 สิงหาคม 2018 เวลา 08:14 น.
 

เอกสารประกอบการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารประกอบการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561
ณ หอประชุม อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ