hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข่าวทั่วไป เอกสารประกอบการอบรม
อีเมล พิมพ์ PDF

เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง "การพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทยที่ยั่งยืนกับประเทศไทย 4.0"
วันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 2017 เวลา 07:46 น.