hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข่าวทั่วไป ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560
อีเมล พิมพ์ PDF

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจําปี 2560

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 47 ข วันที่ 28 กันยายน 2560 )

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/047/1.PDF


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐ [กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี]

ข้าราชการ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/25…/B/052/008_5/59_2.PDF

ลูกจ้างประจำ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2…/B/052/012_1/182_4.PDF

พนักงานราชการ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/…/B/052/014_13/248_3.PDF

พนักงานมหาวิทยาลัย
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/25…/B/052/014_14/298.PDF

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/…/B/052/014_14/345_4.PDF

#เบื้องหลังแห่งความภาคภูมิใจ
ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร นายภควา ศรีบุญเรือง และบุคลากรกองบริหารงานทุกคนที่ช่วยกัน
โทรศัพท์ (ภายใน)  1079 (คุณภควา)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2017 เวลา 02:30 น.