hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข่าวการรับสมัครบุคลากร รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (2 อัตรา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ
ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 (อ่านรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 01:41 น.