hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข่าวการรับสมัครบุคลากร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (จำนวน 1 อัตรา)
สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งค์ด้านล่าง)