hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข่าวการรับสมัครบุคลากร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งและจัดจ้างเป็นพนักงานตามภารกิจ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งและจัดจ้างเป็นพนักงานตามภารกิจ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (จำนวน 1 อัตรา)
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 11:50 น.