hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข่าวการรับสมัครบุคลากร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตามภารกิจ ครั้งที่ 3/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตามภารกิจ ครั้งที่ 3/2561
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (จำนวน 1 อัตรา)
สังกัดโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 19 เมษายน  2561 (ในวันและเวลาราชการ)
ลงวันที่ 9 เมษายน  2561 (อ่านรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง)

หมายเหตุ.- 1. เปิดทำการวันที่ 10,11,17,18 และ 19 เมษายน 2561 (08.30-16.30 น.)
                 2. วันที่ 11 เมษายน 2561 ภาคเช้างดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมฯ และภาคบ่ายให้บริการตามปกติ