hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข่าวการรับสมัครบุคลากร รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งและจัดจ้างเป็นพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งและจัดจ้างเป็นพนักงานตามภารกิจ
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
สังกัดโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี