hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข่าวการรับสมัครบุคลากร รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งและจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งและจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (จำนวน 2 ราย)
2. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (จำนวน 6 ราย)