hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข่าวการรับสมัครบุคลากร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งและจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 5/2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งและจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งครู (วิทยาศาสตร์)
สังกัดโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สถานที่คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งครู (วิทยาศาสตร์)
สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 แจ้งเปลี่ยนสถานที่คัดเลือกมาเป็น
“ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ”

- เวลา 09.00 – 09.30 น. รายงานตัว
- เวลา 09.30 น. เริ่มดำเนินการคัดเลือก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิ้งด้านล่าง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 เวลา 05:47 น.