hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข่าวการรับสมัครบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งและจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งครู (วิทยาศาสตร์)
สังกัดโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งและจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งครู (วิทยาศาสตร์)
สังกัดโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สถานที่คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งครู (วิทยาศาสตร์)
สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 แจ้งเปลี่ยนสถานที่คัดเลือกมาเป็น
“ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ”

- เวลา 09.00 – 09.30 น. รายงานตัว
- เวลา 09.30 น. เริ่มดำเนินการคัดเลือก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิ้งด้านล่าง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 เวลา 05:47 น.
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งและจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (จำนวน 2 ราย)
2. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (จำนวน 6 ราย)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งและจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งครู (สังคมศึกษา)
สังกัดโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561
ตำแหน่งครู (วิทยาศาสตร์)
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
สังกัดโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิ้งด้านล่าง

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2018 เวลา 06:52 น.
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งและจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งครู (สังคมศึกษา)
สังกัดโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2018 เวลา 08:57 น.
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งและจัดจ้างเป็นพนักงานตามภารกิจ
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
สังกัดโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561
ตำแหน่งครู (สังคมศึกษา)
สังกัดโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2018 เวลา 07:49 น.
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งและจัดจ้างเป็นพนักงานตามภารกิจ
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
สังกัดโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 เมษายน 2018 เวลา 02:00 น.
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ

 


หน้า 1 จาก 2