hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข่าวการรับสมัครบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งและจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งสถาปนิก

 

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน)

APPLICATION FOR EMPLOYMENT / ใบสมัครงาน

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม