hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข่าวการรับสมัครบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 11 เมษายน 2562 

APPLICATION FOR EMPLOYMENT / ใบสมัครงาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 02:19 น.
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งและจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
(คัดเลือกวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งและจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งสถาปนิก

 

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (สายผู้สอน)

APPLICATION FOR EMPLOYMENT / ใบสมัครงาน

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม