hmrudru

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home บทความที่น่าสนใจ
อีเมล พิมพ์ PDF

การขอผลงานวิชาการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณธัญสุดา ภูดวงจิต หมายเลขโทรศัพท์ (ภายใน) 1333

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 มิถุนายน 2019 เวลา 07:44 น.
 
อีเมล พิมพ์ PDF

ขั้นตอนการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

 
อีเมล พิมพ์ PDF

เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558
วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี