04

ผศ.ดร.นครชัย ชาญอุไร กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการเข้าร่วมถวายพระพร บันทึกรายการถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น

01

01

01

ติดต่อเรา

สภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
E-mail : senate@udru.ac.th