01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

Read more ...

06

สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดโครงการ "ร่วมร้อยดวงใจบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

Read more ...

01

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more ...

01

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4/2560 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560. วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 2 อาคาร 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผลการประชุมดังนี้

Read more ...
Page 2 of 3

ติดต่อเรา

สภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
E-mail : senate@udru.ac.th