ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


แจ้งมติการประชุมสภาฯ พ.ศ.2562

พิมพ์ PDF
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 มกราคม 2562
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 23 มีนาคม 2562
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 27 เมษายน 2562
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 (ม.16(5))

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 (ม.16(5)) วันที่ 18 พฤษภาคม 2562
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 25 พฤษภาคม 2562
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 12 มิถุนายน 2562
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 18 มิถุนายน 2562 
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 22 มิถุนายน 2562 (รอยืนยัน) 
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562  วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 (รอยืนยัน)
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 24 สิงหาคม 2562 (รอยืนยัน) 
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2562 วันที่ 28 กันยายน 2562 (รอยืนยัน)
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2562 วันที่ 26 ตุลาคม 2562 (รอยืนยัน)
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2562 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 (รอยืนยัน)
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2562 วันที่ 21 ธันวาคม 2562 (รอยืนยัน)

 

 

 

แจ้งมติการประชุมสภาฯ พ.ศ.2561

- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 6 มกราคม 2561
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 25 มกราคม 2561 (เช้า)
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 25 มกราคม 2561 (บ่าย)
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 24 มีนาคม 2561
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 28 เมษายน 2561
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 23 มิถุนายน 2561
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 21 กรกฎาคม 2561
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 25 สิงหาคม 2561
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 29 กันยายน 2561
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 27 ตุลาคม 2561
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2561 วันที่ 22 ธันวาคม 2561

แจ้งมติการประชุมสภาฯ พ.ศ.2560

- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 7 มกราคม 2560
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 18 มีนาคม 2560
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 22 เมษายน 2560
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 6 พฤษภาคม 2560
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 3 มิถุนายน 2560
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 19 สิงหาคม 2560
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 26 สิงหาคม 2560
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ/2560 วันที่ 7 กันยายน 2560
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 16 กันยายน 2560
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 23 กันยายน 2560
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 15 ตุลาคม 2560
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2560 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2560 วันที่ 9 ธันวาคม 2560

box1

 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำกัด มีความประสงค์ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสมาชิก และการใช้บริการเงินกู้สามัญ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ คลิกที่นี่

Built to fit your budget

 

ติดตามข่าวสาร รอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คลิกที่นี่

We Provide Support

 

ชมเทปบันทึกรายการ รอบรั้ว ม.ราชภัฏอุดรธานี ย้อนหลัง
คลิกที่นี่