mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้46
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้38
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้354
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว697
mod_vvisit_counterเดือนนี้1943
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2276
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด99880

กรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัย

พิมพ์ PDF
ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์
อธิการบดี

รศ.โสภณ แดงประวัติ
รองอธิการบดี
ผศ.เกรียงไกร ศิริวัฒนกุล
รองอธิการบดี
รศ.สมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ
รองอธิการบดี

ดร.วิบูล เป็นสุข
รองอธิการบดี
ผศ.วงศ์วีระ วรรณพงศ์
รองอธิการบดี
ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร
รองอธิการบดี

ผศ.โสรัจ พิศชวนชม
ผู้ช่วยอธิการบดี
ดร.ระวี พรหมหลวงศรี
ผู้ช่วยอธิการบดี
นายพงษ์ศักดิ์ ทนงธนสิทธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
     
chatchay
ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม
คณบดีคณะครุศาสตร์
pattanaphon 2017
ผศ.พ้ฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ดร.สุทธิพงษ์ เปรื่องค้า
คณบดีคณะเทคโนโลยี

paparkhon
รศ.ประภากร แก้ววรรณา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
yupalai 2017
ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รศ.โสภณ แดงประวัติ
(รักษาราชการแทน)
ผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี

รศ.ดร.วัลลภ แหมวงษ์
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
president udru airt 2017
ผศ.ปัจจัย พวงสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ekarach 2017
ดร.เอกราช ดีนาง
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

phonpattra 2017
อ.พรภัทรา จำเริญ
ผู้อำนวยการ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม