mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้48
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้136
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้48
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว1131
mod_vvisit_counterเดือนนี้2530
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4923
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด131161

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

พิมพ์ PDF
ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
นายกสภามหาวิทยาลัย
 
ดร.ชัยพร รัตนนาคะ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
 
chatchay
ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม
รักษาการอธิการบดี
 
รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมหมาย ปาริจฉัตต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางฉวีวรรณ สุคันธรัต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.กีรติ ธนศรีวนิชชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอิทธิศักดิ์ ตรีทิพย์สถิตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.อำนาจ ผการัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางอุมาพร วังคำแหง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ
ประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
surajchanee
ผศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์
ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ
rittichai
ผศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย
กรรมการจากผู้บริหาร
chatchay
ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม
กรรมการจากผู้บริหาร
wanlop
รศ.ดร.วัลลภ เหมวงษ์
กรรมการจากผู้บริหาร
 
ผศ.กฤตฏ์  ชมภูวิเศษ
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
 Theethawat
ผศ.ดร.ธีร์ธวัช สิงหศิริ
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
     
 attjana
ดร.อรรจนา ด้วงแพง
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
wiboon
ดร.วิบูล เป็นสุข
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย