mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้47
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้38
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้355
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว697
mod_vvisit_counterเดือนนี้1944
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2276
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด99881

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

พิมพ์ PDF
 
ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
นายกสภามหาวิทยาลัย
 
 
 
ดร.ชัยพร รัตนนาคะ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
 
 
 
ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์
อธิการบดี
 
 
รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมหมาย ปาริจฉัตต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางฉวีวรรณ สุคันธรัต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.กีรติ ธนศรีวนิชชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอิทธิศักดิ์ ตรีทิพย์สถิตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.อำนาจ ผการัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางอุมาพร วังคำแหง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ
ประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช
ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ
 
รศ.โสภณ แดงประวัติ
กรรมการจากผู้บริหาร
ผศ.วงศ์วีระ วรรณพงศ์
กรรมการจากผู้บริหาร

รศ.สุรพงศ์ ลือทองจักร
กรรมการจากผู้บริหาร
ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย
กรรมการจากผู้บริหาร
ผศ.กฤตฏ์  ชมภูวิเศษ
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
ผศ.พัฒนาภรณ์  ชัยประเสริฐ
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย