mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้100
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้69
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้847
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว755
mod_vvisit_counterเดือนนี้3004
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3849
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด144765

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

พิมพ์ PDF
นายกสภามหาวิทยาลัย (ว่าง)
 
อยู่ระหว่าง
นำความกราบบังคมทูล
เพื่อพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
 
chaiyapon
ดร.ชัยพร รัตนนาคะ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
 
thumbnail jaroon
ผศ.จรูญ ถาวรจักร์
อธิการบดี
 
รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมหมาย ปาริจฉัตต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางฉวีวรรณ สุคันธรัต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.กีรติ ธนศรีวนิชชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอิทธิศักดิ์ ตันติสุทธาพงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.อำนาจ ผการัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางอุมาพร วังคำแหง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  thumbnail 201710301421 0001

ผศ.ดร.ปัญญา การพานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ
ประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
surajchanee
ผศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์
ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ
sutipong 
ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า
กรรมการจากผู้บริหาร
chatchay
ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม
กรรมการจากผู้บริหาร
wanlop
รศ.ดร.วัลลภ เหมวงษ์
กรรมการจากผู้บริหาร
 
pattanapon
ผศ.พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ
กรรมการจากผู้บริหาร
ผศ.ดร.กฤตฏ์  ชมภูวิเศษ
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
     
 Theethawat
ผศ.ดร.ธีร์ธวัช สิงหศิริ
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
 attjana
ดร.อรรจนา ด้วงแพง
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(ว่าง)