mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้77
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้226
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้303
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว1064
mod_vvisit_counterเดือนนี้3124
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3881
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด148766

กรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัย

พิมพ์ PDF
thumbnail jaroon
ผศ.จรูญ ถาวรจักร์
อธิการบดี
 
chatchay
ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม
รองอธิการบดี
 

puttawan
ผศ.ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว
คณบดีคณะครุศาสตร์
pattanaphon 2017
ผศ.พ้ฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.สุทธิพงษ์ เปรื่องค้า
คณบดีคณะเทคโนโลยี

ศลปชย เจรญ2
ดร.ศิลปชัย  เจริญ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
yupalai 2017
ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
rapeeporn
ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

wilawon
นางวิลาวัณย์ ฉิมมะลี
(รักษาราชการแทน)
ผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี
รศ.ดร.วัลลภ แหมวงษ์
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
president udru airt 2017
ผศ.ปัจจัย พวงสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ekarach 2017
ดร.เอกราช ดีนาง
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
phonpattra 2017
อ.พรภัทรา จำเริญ
ผู้อำนวยการ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
sattiyaphun
อ.สัติยะพันธ์ คชมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป