mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้89
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้69
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้836
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว755
mod_vvisit_counterเดือนนี้2993
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3849
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด144754

กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ


 

ด้านการจัดการศึกษา

 

ระดับปริญญาตรี

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 new
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 new
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2559 new
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา พ.ศ. 2556
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2549
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2548

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก พ.ศ. 2560 new

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 new

 

 

การให้ปริญญากิตติมศักดิ์

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2548